Ana Sayfa > Yayınlar > KitaplarFotoğraf Tarihine Giriş - Alberto Modiano

kapak_(1).jpg
Derleyen: Alberto MODIANO/ Art Studio Yayıncılık/ İstanbul, Nisan 2007


Aylar öncesinde sitemizde duyurusunu yaptığımız bu kitabı tanıtmak, hakkında birkaç satır bir şey yazmak istedim.

Aslında bekledim ki, fotografımızın eli kalem tutan duayenleri, akademisyenleri, kitaba dair birkaç satır yazsın. Mayıs ayından bu yana hala bekliyorum.

Hiç kimse, herkesin kaba hatlarıyla da olsa bildiği tarihi yeni baştan yazamayacağına göre kitabın, özünde bir derleme kitabı olması kaçınılmaz oluyor. Burada önemli olan şey, kitaptaki bilgilerin doğruluğu. Az önce sözünü ettiğim akademisyenlerden, kitabın “yanlış bilgiler” içerdiğine dair hiçbir yerde tek satır okumadım. (Gerçi, kimse bir şey yazmadığı için tek satır okumadım demek daha doğru sanırım.)

Zaman zaman, fotografa dair satır araları bize minik ipuçları verir. Modiano’nun kitabı bunu sağladı bende kendi adıma. Kronolojik bir geçişle, aradığım her şeyi bulabildim.

Eğitmenlik yaptığım fotografçılık seminerlerinde, benim kadar tarihe meraklı öğrenci yılda bir ya da iki tane çıkar. Onlara da bu işi doğru anlatmak gerekir. Çünkü, çok klasik  bir kronolojik sıralama, tüm kitaplarda aşağı yukarı aynı şekilde anlatılır-aktarılır. Bu da, klasik tarihçilikle insanların olaylara bakışını sınırlar. Filanca şunu yapmış, öbürü gelmiş bunu demiş, diğeri şöyle yapmış.. Tüm bunlar pek çok kitapta iki ya da üç sayfada özetlenen bilgilerdir. Bunların doğruluğu, artık insanların tarih okumayışı yüzünden genelde anlam taşımaz.

Modiano’nun kitabı, aslında “Meraklısına yazılmış bir kitaptır. O meraklı da kitabı arayıp bulur. Modiano önsözde “Fotograf tarihi, dünyanın görsel tarihidir” diyor. Bu kesinlikle doğru. Ama günümüzde insanlar fotografa yeteri kadar ilgi göstermedikleri için, doğal olarak tarih de ilgilerini çekmiyor. Fotograf, hızlı bir tüketim nesnesi olduğundan beri (dijital fotograf bu süreci iyice hızlandırdı) insanların onu tüketmekten öte kaygı taşımadıklarını düşünüyorum. Dijital fotografın olanakları ve Photoshop tarzı görüntü işleme programları, tüketimin en önemli iki lokomotifini oluşturuyor. Artık fotograf, masa başında bitirilen bir iş olup çıktı.

Ortaokul ve lise yıllarımızda bize anlatılan tarih dersleri çok sıkıcıydı. Sürekli olarak olayların kim tarafından ve ne zaman oluştuğu anlatılırdı. Ve bu isimleri tarihleri ile beraber anımsamamız istenirdi. Ama ben en çok bu olayların “nedenini” merak ederdim. “Neden olmuş?”, “Nasıl olmuş?” gibi sorular kafamın içinde dönüp dururdu. İşte bu merak benim fotograf tarihine ilgi duymamı sağladı aslında. Modiano, örneğin cam negatifleri anlatırken camın imalatı ile ilgili bilgiler de veriyor.  Yine, bildiklerimin dışında pek çok farklı baskı tekniği olduğunu da bu kitap sayesinde öğrendim.

Modiano’nun, kitabın sonuna eklediği yazının son bölümüyle ben de bu yazıyı bitiriyorum.

“Fotografa sadece sanat olarak bakmamak gerekir. Fotografçının fotograf tarihini bilmesi, belki fotograf çekerken öneml,i değildir ama fotografın geçmişini incelediğimiz zaman bunun ne denli önemli olduğunu görmekteyiz. Fotograf tarihinin çoğu belirsizlik içindedir ve keşfedilmeyi beklemektedir.

Tarihi araştırmalarda karanlık bitmez.”

Cengiz Oğuz Gümrükcü
7 Kasım 2007,  AnkaraShare   


COG Sitesi için tıklayın. Tasarım: CANDENİZ Bu işin arkasında kimler var ! Sitenin tüm bölümlerini birlikte gör.